Udskriv denne side

Naturområde Lillebælt

Citeret fra Føns-gruppens hjemmeside :

Over hele Europa ligger et netværk af fredede områder som de naturparker vi kender fra andre verdensdele, i Afrika, Asien, Nordamerika og Sydamerika.
Omkring 8% af verdens landareal er fredet særligt som smukke og interessante steder med kystlandskaber, bjerge, regnskove o.s.v.
Disse områder beskyttes imod forandringer, bebyggelse, trafikanlæg o.s.v.
I Danmark deltager vi i det europæiske NATURA 2000 netværk, der giver omkring 8% af Danmark en særlig status som internationale fredninger.
Et af de største områder er Habitat-området "Lillebælt".

Habitat-området "Lillebælt" er et af de største internationale naturreservater i Region Syddanmark. I areal lidt mindre end den internationale fredning omkring Det Sydfynske Øhav. Det er på 350 km² mellem Middelfart, Assens og den Jyske kyst oppe fra Fænø¸ og ned sydpå mod Årø, ved udmundingen af Haderslev Fjord, helt ned til Halk Hoved. Det største areal på 280 km² er havområde. Mens 70 km² dækker kysterne og de åbne landskaber, især omkring udvalgte vådområder. Den fynske del dækker 40 km² (Fyns største fredning), hele kysten og de tre halvøer mellem Gamborg og Sandager Næs. I alt en kystlinie på 50 km er her fredet indenfor Middelfart kommune. Bagved ligger en skovlinie på 12 km fra Føns til Årup, der er beskyttet som biologisk zone efter Skovloven.

Området i trekanten mellem Gamborg, Årup og Sandager Næs (100 km²) er i Fyns Regionplan 2005 udnævnt til at være Fyns næststørste beskyttede landskab på grund af dets nationale og internationale værdier. I planlovgivningen understreges mange steder, at Danmark har kystområder af sjælden europæisk værdi, fordi de er så uberørte. Vi taler her om en af Fyns og Danmarks smukkeste kyststrækninger.