Udskriv denne side

Fredninger og Naturbeskyttelse

Store dele af Stenderup-halvøen er omfattet af fredning og naturbeskyttelse.

Dels er Stenderuphage, Stenderupskov og Mørkholt omfattet dækket af en 480 hektar stor fredning,
dels er vådområdet Solkær Enge (170 hektar) dækket af lov om naturbeskyttelse.

Endelig er kyst- og havområdet ved Lillebælt fra Middelfart til Stenderuphage i nord og ned til udmundingen af Haderslev Fjord i syd internationalt fredet som habitat- og fuglereservat i EU og efter den globale Ramsar-aftale.