Udskriv denne side

Cowis beskrivelse af de 4 broforslag

Dette dokument, bestilt af vejdiretoratet, danner baggrund for Vejdirektoratets rapport Fremkommelighed på statsvejnettet, 2030 - 2050 Principper, muligheder og hovedudfordringer.

Rapporten omfatter skitser til mulige løsninger for kyst-kyst forbindelser over Vejle Fjord, Lillebælt. Kalvebodløbet og for forbindelser Fyn - Jylland, Sjælland - Samsø - Jylland samt Helsingør - Helsingborg.
De enkelte løsningsforslag beskrives og karakteriseres og der anføres en række
fordele og ulemper.

Download: Cowis beskrivelse af de fire Lillebælts-forbindelser