Udskriv denne side

Baggrund

Januar 2008 kom regeringens Infrastrukturkommission med sin analyse og forslag til løsning for så vidt angår de trafikale problemområder i Danmark frem til år 2030.

Se: www.infrastrukturkommissionen.dk

Et af de nævnte problemområder er Trekantområdet og Vestfyn.

Til afhjælpning af problemerne foreslår Rapporten etablering af en 3. Lillebæltsforbindelse (her er foreslået i alt 4 muligheder:

1. en parallelbro til den eksisterende Lillebæltsbro ("Tvillingebroen"),

2. en forbindelse fra Nordfyn til Juelsminde

og endelig en forbindelse fra Vestfyn og syd om Kolding).


For så vidt angår en forbindelse syd om Kolding foreslås 2 mulige linieføringer:

1. Vestfyn (Ålehoved flak) til området omkring Skibelund (Solkær Enge)

eller

2. Føns til Stenderuphage

Download:Cowis beskrivelse af de fire Lillebælts-forbindelser

INGEN af de to muligheder kan nogen på Stenderup-halvøen være tjent med. Det er baggrunden for, at vi ønsker at kæmpe mod forbindelsen og bakke op om Føns-Gruppens allerede meget professionelle arbejde.

Infrastrukturkommissionens rapport danner basis for regeringens trafikplan. Der er som bekendt netop (jan.09) indgået et trafikforlig, og iflg. politikerne går der nye forhandlinger i gang igen allerede til efteråret. I løbet af de kommende år vil planerne for de næste bølger af den samlede trafikplan blive lagt og vedtaget i Folketinget.

En 3. Lillebæltsforbindelse syd om Kolding med linieføring fra Vestfyn over det naturbeskyttede Lillebælt og gennem det fredede og enestående landskab på Stenderup-halvøen vil være et uerstatteligt tab for naturen.

Det forekommer endvidere grotesk først at bruge store summer på naturgenoprettelse af Solkjær Enge og derpå spolere det hele med en motorvej.

En 3. Lillebæltsforbindelse var IKKE en del af det netop indgåede trafikforlig, men forbindelsen kan med den opbakning, den gives af de syddanske borgmestre, herunder Koldings borgmester Per Bødker Andersen, meget hurtigt komme i spil. Det er derfor af stor betydning, at der allerede nu arbejdes intenst MOD en forbindelse over Stenderup-halvøen og syd om Kolding.

Ligesom på Føns bør en arbejdsgruppe arbejde målrettet på at fremskaffe og præsentere sagligt og gennemarbejdet materiale, som kan overbevise politikerne om at den sydlige forbindelse gennem fredet og naturbeskyttet område bør tages af tegnebrættet.

Beboerforeningerne i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup holdt et stort borgermøde om sagen i april 2009, og der blev på det møde nedsat en arbejdsgruppe på godt 20 pers.

 

Merete Popp
Februar/april 2009